در ازدحام کوچۀ خوشبخت
21 روز پیش

در ازدحام کوچۀ خوشبخت

فروغ فرخزاد چهره ای چندوجهی در جامعه دارد و به همین دلیل دیدگاه ها در مورد او بین اقشار مختلفی که فر ...
نیما؛ پرچمدار مدرنیته در ایران
67 روز پیش

نیما؛ پرچمدار مدرنیته در ایران

دامنه جریانی که نیما در عرصه فرهنگی ایران معاصر به راه انداخت به حدی گسترده و عمیق بود که هنوز با گذ ...
قصه، متل و چیستان‌های مازندرانی در حال فراموشی است
71 روز پیش

قصه، متل و چیستان‌های مازندرانی در حال فراموشی است

کارشناسان فرهنگ بومی معتقدند که کم توجهی به قصه ها و متل ها و چیستان های بومی در خانواده ها سبب شده ...
آخرین مطالب