- مازندران - دوستدارانِ کرونا

سیزده به در 1399

دوستدارانِ کرونا

تاریخ 14 فروردین 1399 ساعت 11:39:29
منبع: میزان
کد خبر: 000558
با وجود توصیه های مکرر مسئولین بهداشت و درمان بهرای سپری کردن روز طبیعت در منزل و رعایت طرح فاصله اجتماعی، باز هم عده ای هرچند کم تعداد، با دور زدن راه های اصلی که مسدود شده بود، خود را به جنگل های مازندران رساندند و بی توجه به سلامت عمومی، آتش زیر اجاق کرونا را گرم کردند.   عکس: خبرگزاری میزان - مهدی محبی پور
Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نامو ایمیل اختیاری می‌باشد.
logo-samandehi