- مازندران - تیزر مستند «مرگ پشت دیوارهای سبز»

اثری از مهدی زمان پور کیاسری

تیزر مستند «مرگ پشت دیوارهای سبز»

تاریخ 08 اردیبهشت 1399 ساعت 17:18:48
منبع: واژه روز
کد خبر: 000658
«مرگ پشت دیوارهای سبز» عنوان مستندی جنجالی به کارگردانی «مهدی زمان‌پور کیاسری» است که به گفته او مستندی سینمائی همراه با یک مجموعه 13 قسمتی درباره معضل زباله در مازندران است. زمان‌پور کیاسری معتقد است که «مرگ پشت دیوارهای سبز» جریانی را برای حل معضل زباله در شمال کشور آغاز خواهد کرد و حتی پس از پخش مستند نیز پیگیری‌های هنرمندانه و سینمایی خود برای به سرانجام رسیدن موضوع را ادامه خواهد داد.
Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نامو ایمیل اختیاری می‌باشد.
logo-samandehi